LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1969 - 2019)

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP


Điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp trường cao đẳng Cơ điện Tây Bắc (XEM TẠI ĐÂY)

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Sáng ngày 21/6, Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc đã tổ chức Khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường...

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 09/KH-CĐN ngày 18/01/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT V...

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025

Sáng ngày 09/5, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc đã tổ chức đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “ Ph&aac...

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Cao đẳng Cơ Điện Tây Bắc tuyển sinh đào tạo hệ Chính quy. Các nghề đào tạo, thời gian đào tạo và mức thu học ph&...

Các tin khác: