LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1969 - 2019)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC


TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI  KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC   TT Họ và tên ...

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VIÊN CHỨC NĂM 2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Nơi thường trú 1 Trần Anh Tuấn 1990 Nam Nhất Hà, Tiên ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Căn cứ Văn bản số 679/BNN-TCCB ngày 01/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tuyển dụng viên chức. Trường Cao đẳng Cơ điện Tây ...

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Cao đẳng Cơ Điện Tây Bắc tuyển sinh đào tạo hệ Chính quy. Các nghề đào tạo, thời gian đào tạo và mức thu học ph&...

Các tin khác:

ĐƠN XIN THI LẠI TỐT NGHIỆP

ĐƠN XIN THI LẠI TỐT NGHIỆP

...