DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VIÊN CHỨC NĂM 2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Nơi thường trú

1

Trần Anh Tuấn

1990

Nam

Nhất Hà, Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà Nam

2

Phạm Mỹ Giang

1991  

Nữ

Gốc Xanh, Phú Nghĩa, Lạc Thủy, Hòa Bình

3

Nguyễn Thị Minh Ánh

1997

Nữ

Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam

4

Đỗ Thị Khánh Vân

1998

Nữ

Khu 8, Thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình

5

Nguyễn Thị Thu Huyền

1997

Nữ

Hoàng Nghị, Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định

6

Lê Thị Kiều Trang

1996

Nữ

Đồng Làng, Đồng Tâm, Lạc Thủy, Hòa Bình

7

Nguyễn Thị Tuyên

1998

Nữ

Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội

8

Đinh Thị Tưởng

1984

Nữ

Khu 13, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình


Nguồn tin:TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

Các tin khác:

[Quay Trở Về]